img

PROJEKT nr 1

Modernizacja stacji chłodu i klimatyzacji komfortu na czynnych instalacjach wody lodowej w obiekcie banku na terenie Warszawy

Wykonanie wielobranżowych projektów (wykonanie czynności koniecznych do uzyskania Białych Certyfikatów dla Inwestycji) wraz z wykonaniem modernizacji stacji chłodu (Dostawa i posadowienie 3 nowych agregatów wody lodowej (~300kW) dla klim. Technologii, wykonanie instalacji rurowych wraz z izolacją zimnochronną i płaszczem z blachy ocynkowanej , wykonanie zasilających instalacji elektroenergetycznych do 3 nowych agregatów wody lodowej, dostawa i montaż agregatu wody lodowej (~760kW) dla klimatyzacji komfortu, świadczenie kompleksowej obsługi gwarancyjnej z reżimowymi wymaganiami SLA w okresie udzielonej gwarancji) (Qch~1660kW).


 

PROJEKT nr 2

Zaprojektowanie i wykonanie, w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, modernizacji instalacji klimatyzacji precyzyjnej pomieszczeń: serwerowni, wraz z układem zasilania elektrycznego i systemem automatyki nadrzędnej i monitorowania w BMS, w obiekcie administracji publicznej (bank)

Zakres umowy obejmował dobór urządzeń klimatyzacyjnych dla pomieszczenia serwerowni i pomieszczeń pomocniczych, dostoswanych do odprowadzania zysków ciepła i zapewniania odpowiednich parametrów temperaturowo-wilgotnościowych, z uwzględnieniem wymagania osiągnięcia jak najwyższej efektywności energetycznej (zagwarantowana wartość współczynnika efektywności PUE nie większa niż 1,48), przy zapewnieniu wymaganej redundancji.


 
 

Góra