img

PROJEKT nr 1

Dwa Ośrodki Przetwarzania Danych największego banku w Polsce

Wykonywanie usługi utrzymania ruchu w zakresie kontroli, konserwacji i serwisu interwencyjnego infrastruktury technicznej w dwóch Ośrodków Przetwarzania Danych największego banku w Polsce obejmujące:W zakresie infrastruktury sanitarnej i elektroenergetycznej usługa realizowana jest poprzez pełnienie dyżuru bezpośrednio na obiekcie przez 24 godziny na dobę / 365 dni w roku oraz utrzymywanie usługi hot-line oraz gotowości do interwencji serwisowej.


 

PROJEKT nr 2

Obiekt administracji publicznej (bank)

Utrzymanie infrastruktury technicznej (sanitarnej i elektroenergetycznej) obiektu administracji publicznej (bank) w obiektach o łącznej kubaturze ponad 400.000 m3, obejmujące:W zakresie infrastruktury sanitarnej HVAC&R usługa realizowana jest poprzez pełnienie dyżuru bezpośrednio na obiekcie przez 24 godziny na dobę / 365 dni w roku oraz utrzymywanie usługi hot-line oraz gotowości do interwencji serwisowej.


 
 

Góra