img

PROJEKT nr 1

Wykonywanie usługi utrzymania ruchu infrastruktury technicznej (sanitarnej i elektroenergetycznej), w budynku banku o łącznej kubaturze 450.000 m3

Pełne wsparcie (24/7/365), obecność personelu na miejscu oraz bezpośrednia 24-godzinna hot-line dla instalacji i systemów HVAC i sanitarnych.


Gwarancja jakości:

 

PROJEKT nr 2

Kompleksowa obsługa serwisowa infrastruktury technicznej dwóch ośrodków obliczeniowych banku

W zakresie infrastruktury sanitarnej HVAC&R usługa realizowana jest poprzez pełnienie dyżuru bezpośrednio na obiekcie przez 24 godziny na dobę / 365 dni w roku (3 inżynierów odpowiedzialnych za realizację usługi 36 techników obiektowych skierowanych jedynie do realizacji usługi w obu obiektach) oraz utrzymywanie usługi hot-line oraz gotowości do interwencji serwisowej.


Gwarancja jakości:

 

PROJEKT nr 3

Świadczenie kompleksowej obsługi technicznej dla 16 ośrodków obliczeniowych wiodącego operatora telefonii komórkowej

Pełne wsparcie (24/7/365), obecność personelu na miejscu (15 techników obiektowych skierowanych jedynie do realizacji usługi w dwóch obiektach) oraz bezpośrednia 24-godzinna hot-line dla instalacji i systemów HVAC i systemów klimatyzacji precyzyjnej. Powierzchnie kluczowych komór serwerowych to >3.000m2 i >2.000m2


Gwarancja jakości:


W ramach umowy serwisowej spółka ENGIE SAR zobowiązała się do poprawy współczynnika PUE:

 

Góra